Polityka prywatności

1. Polityka prywatności w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych pod tym tekstem.

Zbieranie danych osobowych na naszej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Wszystkie dane kontaktowe można znaleźć na znaku firmowym strony internetowej.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są gromadzone m.in., gdy je nam przekazujesz – te, które wprowadzasz poprzez formularz kontaktowy.

Pozostałe dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Informacje te są zbierane natychmiastowo, po wejściu na naszą stronę Internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Pozostałe dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Jeśli masz dodatkowe pytania na temat ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce. Ponadto masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

W czasie odwiedzenia naszej strony internetowej, twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zwykle anonimowa; zachowanie podczas surfowania nie może być powiązane z tobą.

Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatność

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również jak i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

KLIVATEC Sp. Z O.O.
ul. Zabrzańska 70
41-907 Bytom

Tel:  (32) 630 40 01
E-Mail: kontakt@klivatec.com

KLIVATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Prezes spółki: Damian Rozborski

Numer identyfikacji podatkowej: 6263046385
KRS: 0000945706
REGON: 520962914Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać już wyrażoną zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym ds. ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie, bądź osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta witryna używa protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeżeli po zawarciu umowy odpłatnej istnieje obowiązek przesłania nam danych płatniczych (np. numer konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Dzięki szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych na stronie w każdej chwili. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, takich jak wiadomości e-mail ze spamem.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Pliki cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookies to tak zwane „pliki cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików w innych przypadkach i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookies zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookies, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookies do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Twojej zgody.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym są zatem przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać tę zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które miały miejsce do momentu cofnięcia zgody.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie, aby korzystać z dodatkowych funkcji w serwisie. Wprowadzone dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, na którą się zarejestrowałeś. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, takich jak zakres oferty lub zmiany niezbędne technicznie, korzystamy z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby w ten sposób poinformować Cię o zaistniałych zmianach.

Dane wprowadzone podczas rejestracji przetwarzane są na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać każdą wyrażoną zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które już miało miejsce.

Dane zarejestrowane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane przez cały okres rejestracji na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub rozliczenia użytkownika.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Transmisja danych po zawarciu umowy dla sklepów internetowych, dealerów i wysyłki towarów

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład firmie, której powierzono dostawę towaru lub bankowi odpowiedzialnemu za realizację płatności. Dalsze przesyłanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Transmisja danych po zawarciu umowy o usługach i treści cyfrowej

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład do banku odpowiedzialnego za przetwarzanie płatności.

Dalsze przesyłanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych „plików cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam zostają przechowywane.

Pliki cookies Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony cel w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookies i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Plik cookies rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Google Analytics deaktivieren.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zamów przetwarzanie danych

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych zamówienia i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z opartej na zainteresowaniach reklamy Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, zostanie ustawiony plik cookies do śledzenia konwersji. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik cookies jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookies. Pliki cookies nie mogą być śledzone przez strony internetowe reklamodawców AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by osobiście zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu wykorzystaniu, po prostu dezaktywując plik cookies śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

„Cookies konwersji” są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma prawnie uzasadniony cel w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam.

Więcej informacji związanych z Google AdWords i Google Conversion-Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała o ustawieniach plików cookies i zezwalała na pliki cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookies w niektórych przypadkach lub całkowicie i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane są wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę internetową. W celu analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez osobę odwiedzającą witrynę lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są informowani o przeprowadzaniu analizy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony cel w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami i automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAMEM.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i oświadczenia o ochronie danych Google można znaleźć poniżej.

Linki: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

(32) 630 40 01 Pon - Pt 9:00-17:00

Prośba o kontakt
W czym możemy Ci pomóc?

Skorzystaj z naszej prośby o telefon zwrotny, a nasz ekspert oddzwoni do Ciebie w wybranym przez Ciebie terminie.

  * Wymagane pola

  Dziękujemy bardzo! Twoje dane zostały pomyślnie przesłane

  Wkrótce skontaktujemy się z Państwem.

  Wyślij wiadomość
  W czym możemy Ci pomóc?

  Wyślij do nas wiadomość, a nasz ekspert skontaktuje się z Tobą.

   * Wymagane pola

   Dziękujemy bardzo! Twoje dane zostały pomyślnie przesłane

   Wkrótce skontaktujemy się z Państwem.

   Zapisz się do naszego newslettera
   W czym możemy Ci pomóc?

   Otrzymuj informacje i aktualizacje dotyczące naszej oferty